IT Transformations: Business before IT .........

 

Transform-IT is de specialist mbt veranderingen in de IT-infrastructuur in bedrijven en organisaties. Dat klinkt technisch maar is het niet. Opruimen en veranderen in de IT infrastructuur is een apart vak. Voor de uitvoering van dit vak hebben we unieke tooling ontwikkeld (efficient) en een speciale aanpak (effectief):

 

 

i4C (i Forsee)

 

 

Aanpak en tooling zijn gebaseerd op 2 principes:

 

Content based plan: Ook de medewerkers in een organisatie maken deel uit van een verandering. Tenslotte gebruiken zij de IT faciliteiten (software, data, devices) die gaan veranderen. Om de verandering succesvol te laten verlopen, is het belangrijk dat er een helder overzicht is van de bestaande en de geplande IT situatie.  En dat is voor veel organisaties niet zo makkelijk als het klinkt.

Conditon based planning: Het plannen van veranderingen, de manier waarop en het rapporteren, gaat in kleine, overzichtelijke stappen. Weer op basis van de inhoud, rekening houdend van de belangen van de organisatie (beleid), medewerker (business) en IT (complexiteit). Over korte perioden worden gezamenlijk overzichtelijke resultaten gedefinieerd. Inderdaad een 'agile' verandering. Dit noemen we 'condition based change'.

De unieke i4C tooling:

  • Verzamelt op een geautomatiseerde manier (uit allerlei denkbare bronnen) de gegevens uit uw organisatie over de medewerker en zijn IT faciliteiten. Uw krijgt een verhelderend inzicht in de juistheid, volledigheid en met name de betrouwbaarheid van deze informatie. 
  • Informatiegestuurd wordt u stap voor stap geleid om de juiste besluiten te nemen(buisness perspectief), om volledig gecontroleerd het project uit te voeren. 

 

Control over IT projects? Business!

Control over IT projects? Business!

Wat moet je weten over cloudcomputing?

Cloud computing basics